Заявки

Тениска Five Mountains (+35 лв)

Плащане преди проявата >3 седмици 3 -1 седмица <1 седмица  Плащане на старта
за 1 проява 20лв. 25лв. 30лв. 40лв.
за 2 прояви 35лв.
за 3 прояви 50лв.
за 4 прояви 65лв.
за 5 прояви 80лв.
Тениска  – 10лв. :

Тениска Five Mountains – 35лв.