Плащане с PayPal

В курса на еврото е включена таксата за транзакцията на PayPal