COVID-19

Във връзка с текущите противоепидемични мерки регистрацията за състезанията през 2020г. ще бъде отворена след получаване на разрешение за провеждането им.