Следващи прояви

 

Очаквайте скоро съобщения за зимните прояви на Сдружението свързани със ски бягането и
спортния календар на проявите по планинско бягане през 2019 г.